چهارشنبه 30 مرداد 1398

سازنده تخصصی قطعات و تجهیزات صنعتی

پایه حامل میله استرچ در بطر ساز روتاری

دارای جنس آلیاژی مخصوص