سه شنبه 8 مهر 1399

سازنده تخصصی قطعات و تجهیزات صنعتی

پایه حامل میله استرچ در بطر ساز روتاری

دارای جنس آلیاژی مخصوص