چهارشنبه 2 بهمن 1398

سازنده تخصصی قطعات و تجهیزات صنعتی

پایه حامل میله استرچ در بطر ساز روتاری دارای جنس آلیاژی مخصوص
کمپرسور اسکرو در کمپرسور اسکرو دو روتور مارپیچ که به طور متناوب گردش می کنند سیال را به محفظه می راند و فشار آن را افزایش می دهد. با گردش روتورها...