چهارشنبه 8 بهمن 1399

سازنده تخصصی قطعات و تجهیزات صنعتی

تبدیل بدنه پمپ دی ایریتور(اکسیژن زدا) از چدن به استنلس استیل ضد اسید